1. Bilans Jednostki budżetowej za 2018 rok 

2. Rachunek zysków i strat za 2018 rok 

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok 

4. Informacja dodatkowa 

    4a. Tabela nr 1 do Informacji dodatkowej 

    4b. Tabela na 2 do Informacji dodatkowej