+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

 

 

 

1. Bilans Jednostki budżetowej za 2018 rok    

 

 

2. Rachunek zysków i strat za 2018 rok   

  

 

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok   

  

 

 4. Informacja dodatkowa 

  

 

    4a. Tabela nr 1 do Informacji dodatkowej 

  

 

    4b. Tabela na 2 do Informacji dodatkowej 

  

 

5. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021

6 .RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 2021   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

7. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020