+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

1. Bilans Jednostki budżetowej za 2018 rok   

2. Rachunek zysków i strat za 2018 rok 

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018

rok   

 4. Informacja  dodatkowa Informacja_dodatkowa

4a. Tabela nr 1 do Informacji dodatkowej 

   4b. Tabela na 2 do Informacji dodatkowej