+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐⭐Projekt edukacyjny “Pomoc psychologiczno – pedagogiczna”

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE POŁĄCZONE Z ARTETERAPIĄ

    W ramach naszych zajęć uczniowie rozwijali swoje  zainteresowania i zdolności plastyczne, uczyli się wszechstronnie spędzać swój wolny czas. Doskonalili ekspresję i umiejętności artystyczne. Prace plastyczne kształtowały możliwości twórcze uczniów, pobudzały wyobraźnię, inicjatywę, uczyły wiary w siebie, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Oto efekty naszych zajęć:

Opracowała: Anna Kownacka