Świetlica szkolna zaprasza dzieci w godzinach od 7:00 do 16:00. Oferujemy swoim wychowankom przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu. Zapewniamy bardzo dobrą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz oferujemy pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych. Rozwijamy zainteresowania i talenty jak również wspieramy działalność poznawczą i artystyczną naszych uczniów.