+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Plan lekcji

*ZAJECIA NA PLATFORMIE TEAMS OZNACZONE SĄ LITERKĄ T

klasa 1 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. J.ANGIELSKI EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
3. W-F W-F EDUK.WCZES. RELIGIA ANGIELSKI
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. W-F ED.INFORMATYCZNA RELIGIA
5. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
klasa 2a
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. W-F RELIGIA W-F EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
3. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. RELIGIA EDUK.WCZES. W-F
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. E.INFORMATYCZNA
5. J.ANGIELSKI ZAJ.ROZW.MATEMAT. J.ANGIELSKI

 

klasa  3a
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. W-F EDUK.WCZES. W-F EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. E.WCZESNOSZKOLNA W-F   T EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.A EDUK.WCZES. T 
3. RELIGIA    T EDUK.WCZES. T J.ANGIELSKI   T E.INFORMATYCZNA EDUK.WCZES. T
4. E.WCZESNOSZKOLNA  T EDUK.WCZES. T EDUK.WCZES. RELIGIA ZAJ.ROZW.MATEMAT. T
5. EDUK.WCZES. T ZAJ.ROZW.MATEMAT. EDUK.WCZES. J.ANGIELSKI
klasa 3b
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.ANGIELSKI W-F EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. RELIGIA EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. W-F EDUK.WCZES.
3. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. W-F J.ANGIELSKI EDUK.WCZES.
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. ZAJ.ROZW.MATEMAT.
5. E.WCZESNOSZKOLNA RELIGIA ZAJ.ROZW.MATEMAT ED.INFORMATYCZNA
klasa 4a
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. TECHNIKA T co drugi tydzień W-F ZAJ.WYCH. INFORMATYKA  T J.ANGIELSKI   T
2. PRZYRODA   T J.POLSKI MUZYKA   T J.POLSKI   T RELIGIA      T
3. MATEMATYKA    T RELIGIA W-F MATEMATYKA   T W-F   T
4. J.POLSKI MATEMATYKA J.POLSKI   T PRZYRODA W-F   T
5. J.POLSKI J.ANGIELSKI MATEMATYKA PLASTYKA WDŻ
6. J.ANGIELSKI HISTORIA   T  

 

klasa 4b
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. MATEMATYKA   T MATEMATYKA W-F MATEMATYKA   T INFORMATYKA  T
2. TECHNIKA T co drugi tyd. W-F W-F J.POLSKI   T MATEMATYKA   T
3. J.POLSKI    T J.ANGIELSKI   T J.POLSKI PRZYRODA W-F   T
4. J.POLSKI J.POLSKI   T J.ANGIELSKI   T PLASTYKA MUZYKA   T
5. WDŻ PRZYRODA   T RELIGIA    T HISTORIA   T RELIGIA
6. ZAJ.WYCH. J.ANGIELSKI

 

klasa 5
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. BIOLOGIA  T RELIGIA   T W-F GEOGRAFIA  T J.ANGIELSKI
2. MATEMATYKA   T ZAJ.WYCH. J.ANGIELSKI   T MATEMATYKA   T MUZYKA   T
3. TECHNIKA  T co drugi tydzień MATEMATYKA MATEMATYKA PLASTYKA HISTORIA
4. J.ANGIELSKI  T J.POLSKI   T J.POLSKI   T W-F   T J.POLSKI
5. J.POLSKI HISTORIA   T WDŻ RELIGIA BIOLOGIA
6. J.POLSKI W-F   T INFORMATYKA  T
7. W-F

 

 

 

klasa  6a
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. HISTORIA TECHNIKA T co drugi tydzień HISTORIA    T PLASTYKA W-F  T
2. J.POLSKI J.ANGIELSKI MATEMATYKA   T MATEMATYKA J.ANGIELSKI   T
3. J.ANGIELSKI   T J.POLSKI BIOLOGIA   T J.POLSKI  T MUZYKA   T
4. GEOGRAFIA    T J.POLSKI RELIGIA   T W-F   T MATEMATYKA  T
5. MATEMATYKA ZAJ.WYCH. J.POLSKI   T W-F INFORMATYKA  T
6. WDŻ W-F RELIGIA
7. BIOLOGIA

 

 

 

klasa  6b
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.POLSKI J.ANGIELSKI RELIGIA HISTORIA  T RELIGIA   T
2. J.ANGIELSKI  T TECHNIKA T co drugi tydzień J.POLSKI PLASTYKA MATEMATYKA  T
3. MATEMATYKA GEOGRAFIA  T J.POLSKI  T MATEMATYKA INFORMATYKA  T
4. W-F   T BIOLOGIA   T MATEMATYKA   T J.POLSKI  T W-F   T
5. W-F J.POLSKI BIOLOGIA   T J.ANGIELSKI  T W-F 
6. HISTORIA   T WDŻ ZAJ.WYCH. MUZYKA   T
7.
klasa  7a
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. RELIGIA J.NIEMIECKI   T J.POLSKI   T MATEMATYKA MUZYKA   T
2. HISTORIA  T CHEMIA   T RELIGIA   T GEOGRAFIA INFORMATYKA  T
3. J.NIEMIECKI   T CHEMIA MATEMATYKA   T W-F   T MATEMATYKA  T
4. MATEMATYKA W-F    HISTORIA J.ANGIELSKI   T J.ANGIELSKI
5. BIOLOGIA   T W-F   T FIZYKA   T J.POLSKI J.POLSKI
6. GEOGRAFIA   T J.POLSKI   T FIZYKA J.POLSKI W-F
7. J.ANGIELSKI   T ZAJ.WYCH. BIOLOGIA  T DOR.ZAW. PLASTYKA
      SKS

 

klasa 7b
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.POLSKI J.POLSKI FIZYKA ZAJ.WYCH. MATEMATYKA T
2. W-F J.POLSKI   T FIZYKA   T J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI T
3. W-F   T W-F   T J.POLSKI   T J.POLSKI J.ANGIELSKI
4. BIOLOGIA   T CHEMIA   T W-F MATEMATYKA INFORMATYKA T
5. GEOGRAFIA   T CHEMIA HISTORIA GEOGRAFIA T MUZYKA T
6. J.ANGIELSKI   T MATEMATYKA BIOLOGIA   T PLASTYKA BIOLOGIA
7. J.NIEMIECKI   T HISTOTRIA   T MATEMATYKA   T RELIGIA RELIGIA T
8. DOR.ZAW.

 

 

klasa 8
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. W-F J.POLSKI J.NIEMIECKI   T W-F   T ZAJ.WYCH.
2. WOS J.POLSKI HISTORIA   T W-F   T J.POLSKI   T
3. WOS    T J.ANGIELSKI FIZYKA   T J.POLSKI   T J.ANGIELSKI   T
4. J.ANGIELSKI    T RELIGIA FIZYKA HISTORIA   T BIOLOGIA   T
5. J.POLSKI MATEMATYKA W-F MATEMATYKA MATEMATYKA   T
6. MATEMATYKA CHEMIA   T MATEMATYKA   T GEOGRAFIA   T RELIGIA   T
7. DOR.ZAW. CHEMIA EDUK. DLA BEZP. J.NIEMIECKI INFORMATYKA   T