+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Plan lekcji

 

klasa 1

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. J.ANGIELSKI EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
3. W-F W-F EDUK.WCZES. RELIGIA ANGIELSKI
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. W-F ED.INFORMATYCZNA RELIGIA
5. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.

 

klasa 2

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. W-F RELIGIA W-F EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
3. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. RELIGIA EDUK.WCZES. W-F
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. E.INFORMATYCZ.
5. J.ANGIELSKI ZAJ.ROZW.MATEMAT. J.ANGIELSKI

 

klasa  3a PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. W-F EDUK.WCZES. W-F EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. EDUK.WCZES. W-F  EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. 
3. RELIGIA  EDUK.WCZES. J.ANGIELSKI   E.INFORMATYCZNA EDUK.WCZES. 
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. RELIGIA ZAJ.ROZW.MAT.

 

klasa 3b

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.ANGIELSKI W-F EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.
2. RELIGIA EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. W-F EDUK.WCZES.
3. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. W-F J.ANGIELSKI EDUK.WCZES.
4. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. EDUK.WCZES. ZAJ.ROZW.MAT.
5. EDUK.WCZES. RELIGIA ZAJ.ROZW.MAT. ED.INFORMATYC.

 

klasa 4a

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. TECHNIKA  /co drugi tydzień W-F ZAJ.WYCH./ co drugi tydzień INFORMATYKA   J.ANGIELSKI   
2. PRZYRODA   J.POLSKI MUZYKA    J.POLSKI    RELIGIA      
3. MATEMATYKA     RELIGIA MATEMATYKA MATEMATYKA    W-F   
4. J.POLSKI MATEMATYKA J.POLSKI   PRZYRODA W-F   
5. J.POLSKI J.ANGIELSKI W-F PLASTYKA WDŻ
6. J.ANGIELSKI HISTORIA  

 

klasa 4b

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. MATEMATYKA    MATEMATYKA W-F MATEMATYKA   INFORMATYKA  
2. TECHNIKA /co drugi tyd. W-F W-F J.POLSKI   W-F   
3. J.POLSKI     J.ANGIELSKI    J.POLSKI PRZYRODA MATEMATYKA  
4. J.POLSKI J.POLSKI    J.ANGIELSKI   PLASTYKA MUZYKA 
5. WDŻ PRZYRODA    RELIGIA    HISTORIA    RELIGIA
6. ZAJ.WYCH. J.ANGIELSKI

 

klasa 5

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. BIOLOGIA   RELIGIA    W-F GEOGRAFIA   J.ANGIELSKI
2. MATEMATYKA    ZAJ.WYCH. J.ANGIELSKI    MATEMATYKA    MUZYKA   
3. TECHNIKA   co drugi tydzień MATEMATYKA MATEMATYKA PLASTYKA HISTORIA
4. J.ANGIELSKI   J.POLSKI    J.POLSKI    W-F    J.POLSKI
5. J.POLSKI HISTORIA    WDŻ RELIGIA BIOLOGIA
6. J.POLSKI W-F    INFORMATYKA  
7. W-F

 

klasa  6a

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. HISTORIA TECHNIKA / co drugi tydzień HISTORIA     PLASTYKA W-F  
2. J.POLSKI J.ANGIELSKI MATEMATYKA    MATEMATYKA J.ANGIELSKI   
3. J.ANGIELSKI    J.POLSKI BIOLOGIA    J.POLSKI   MUZYKA   
4. GEOGRAFIA     J.POLSKI RELIGIA    W-F    MATEMATYKA  
5. MATEMATYKA ZAJ.WYCH. J.POLSKI    ZAJ. Z WYCH. / co drugi tydzień INFORMATYKA  
6. WDŻ W-F RELIGIA
7. BIOLOGIA

 

klasa  6b

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.POLSKI J.ANGIELSKI RELIGIA HISTORIA   RELIGIA   
2. J.ANGIELSKI   TECHNIKA  co drugi tydzień J.POLSKI PLASTYKA MATEMATYKA  
3. MATEMATYKA GEOGRAFIA   J.POLSKI   MATEMATYKA INFORMATYKA  
4. W-F    BIOLOGIA    MATEMATYKA  J.POLSKI   W-F   
5. W-F J.POLSKI BIOLOGIA    J.ANGIELSKI   W-F 
6. HISTORIA    WDŻ ZAJ.WYCH./ co drugi tydzień MUZYKA   

 

klasa  7a

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. RELIGIA J.NIEMIECKI    J.POLSKI    MATEMATYKA MUZYKA   
2. HISTORIA   CHEMIA    RELIGIA    GEOGRAFIA INFORMATYKA  
3. J.NIEMIECKI    CHEMIA MATEMATYKA    W-F    MATEMATYKA  
4. MATEMATYKA W-F    HISTORIA J.ANGIELSKI    J.ANGIELSKI
5. BIOLOGIA    W-F    FIZYKA    J.POLSKI J.POLSKI
6. GEOGRAFIA    J.POLSKI    FIZYKA J.POLSKI W-F/ ZAJ. Z WYCH./co drugi tydzień
7. J.ANGIELSKI    ZAJ.WYCH. BIOLOGIA   DOR.ZAW. PLASTYKA
      SKS

 

klasa 7b

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.POLSKI J.POLSKI FIZYKA ZAJ.WYCH./co drugi tydzień MATEMATYKA 
2. W-F J.POLSKI    FIZYKA    J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI 
3. W-F    W-F    J.POLSKI    J.POLSKI J.ANGIELSKI
4. BIOLOGIA    CHEMIA    W-F MATEMATYKA INFORMATYKA 
5. GEOGRAFIA    CHEMIA HISTORIA GEOGRAFIA  MUZYKA 
6. J.ANGIELSKI    MATEMATYKA BIOLOGIA    PLASTYKA BIOLOGIA
7. J.NIEMIECKI    HISTOTRIA    MATEMATYKA  RELIGIA RELIGIA 
8. DOR.ZAW.

 

klasa 8

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. W-F J.POLSKI J.NIEMIECKI    W-F    ZAJ.WYCH.
2. WOS J.POLSKI HISTORIA    W-F    J.POLSKI   
3. WOS     J.ANGIELSKI FIZYKA    J.POLSKI    J.ANGIELSKI   
4. J.ANGIELSKI     RELIGIA FIZYKA HISTORIA    BIOLOGIA   
5. J.POLSKI MATEMATYKA W-F MATEMATYKA MATEMATYKA   
6. MATEMATYKA CHEMIA    MATEMATYKA   GEOGRAFIA    RELIGIA   
7. DOR.ZAW. CHEMIA EDUK. DLA BEZP. J.NIEMIECKI INFORMATYKA