Plan lekcji

KLASA 1

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
2. J.ANGIELSKI E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
3. W-F W-F E.WCZESNOSZKOLNA RELIGIA ANGIELSKI
4. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA W-F ED.INFORMATYCZNA RELIGIA
5. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA

 KLASA 2

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
2. W-F RELIGIA W-F E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
3. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA RELIGIA E.WCZESNOSZKOLNA W-F
4. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.INFORMATYCZNA
5. J.ANGIELSKI ZAJ.ROZW.MATEMAT. J.ANGIELSKI

 KLASA 3A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. W-F E.WCZESNOSZKOLNA W-F E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
2. E.WCZESNOSZKOLN W-F E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
3. RELIGIA E.WCZESNOSZKOLNA J.ANGIELSKI E.INFORMATYCZNA E.WCZESNOSZKOLNA
4. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA RELIGIA ZAJ.ROZW.MATEMAT.
5. E.WCZESNOSZKOLNA ZAJ.ROZW.MATEMAT. E.WCZESNOSZKOLNA J.ANGIELSKI

KLASA 3B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.ANGIELSKI W-F E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA
2. RELIGIA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA W-F E.WCZESNOSZKOLNA
3. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA W-F J.ANGIELSKI E.WCZESNOSZKOLNA
4. E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA E.WCZESNOSZKOLNA ZAJ.ROZW.MATEMAT.
5. E.WCZESNOSZKOLNA RELIGIA ZAJ.ROZW.MATEMAT ED.INFORMATYCZNA

KLASA 4A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. TECHNIKA W-F ZAJ.WYCH. INFORMATYKA J.ANGIELSKI
2. PRZYRODA J.POLSKI MUZYKA J.POLSKI RELIGIA
3. MATEMATYKA RELIGIA W-F MATEMATYKA W-F
4. J.POLSKI MATEMATYKA J.POLSKI PRZYRODA W-F
5. J.POLSKI J.ANGIELSKI MATEMATYKA PLASTYKA WDŻ
6. J.ANGIELSKI HISTORIA

 KLASA 4B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. MATEMATYKA MATEMATYKA W-F MATEMATYKA INFORMATYKA
2. TECHNIKA W-F W-F J.POLSKI MATEMATYKA
3. J.POLSKI J.ANGIELSKI J.POLSKI PRZYRODA W-F
4. J.POLSKI J.POLSKI J.ANGIELSKI PLASTYKA MUZYKA
5. WDŻ PRZYRODA RELIGIA HISTORIA RELIGIA
6. ZAJ.WYCH. J.ANGIELSKI

 KLASA 5

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. BIOLOGIA RELIGIA W-F GEOGRAFIA J.ANGIELSKI
2. MATEMATYKA ZAJ.WYCH. J.ANGIELSKI MATEMATYKA MUZYKA
3. TECHNIKA MATEMATYKA MATEMATYKA PLASTYKA HISTORIA
4. J.ANGIELSKI J.POLSKI J.POLSKI W-F J.POLSKI
5. J.POLSKI HISTORIA WDŻ RELIGIA BIOLOGIA
6. J.POLSKI W-F INFORMATYKA
7. W-F

KLASA 6A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. HISTORIA TECHNIKA HISTORIA PLASTYKA W-F
2. J.POLSKI J.ANGIELSKI MATEMATYKA MATEMATYKA J.ANGIELSKI
3. J.ANGIELSKI J.POLSKI BIOLOGIA J.POLSKI MUZYKA
4. GEOGRAFIA J.POLSKI RELIGIA W-F MATEMATYKA
5. MATEMATYKA ZAJ.WYCH. J.POLSKI W-F INFORMATYKA
6. WDŻ W-F RELIGIA
7. BIOLOGIA

KLASA 6B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.POLSKI J.ANGIELSKI RELIGIA HISTORIA RELIGIA
2. J.ANGIELSKI TECHNIKA J.POLSKI PLASTYKA MATEMATYKA
3. MATEMATYKA GEOGRAFIA J.POLSKI MATEMATYKA INFORMATYKA
4. W-F BIOLOGIA MATEMATYKA J.POLSKI W-F
5. W-F J.POLSKI BIOLOGIAI J.ANGIELSKI W-F
6. HISTORIA WDŻ ZAJ.WYCH. MUZYKA
7.

KLASA 7A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. RELIGIA J.NIEMIECKI J.POLSKI MATEMATYKA MUZYKA
2. HISTORIA CHEMIA RELIGIA GEOGRAFIA INFORMATYKA
3. J.NIEMIECKI CHEMIA MATEMATYKA W-F MATEMATYKA
4. MATEMATYKA W-F HISTORIA J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI
5. BIOLOGIA W-F FIZYKA J.POLSKI J.POLSKI
6. GEOGRAFIA J.POLSKI FIZYKA J.POLSKI W-F
7. J.ANGIELSKI ZAJ.WYCH. BIOLOGIA DOR.ZAW. PLASTYKA
      SKS

KLASA 7B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. J.POLSKI J.POLSKI FIZYKA ZAJ.WYCH. MATEMATYKA
2. W-F J.POLSKI FIZYKA J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI
3. W-F W-F J.POLSKI J.POLSKI J.ANGIELSKI
4. BIOLOGIA CHEMIA W-F MATEMATYKA INFORMATYKA
5. GEOGRAFIA CHEMIA HISTORIA GEOGRAFIA MUZYKA
6. J.ANGIELSKI MATEMATYKA BIOLOGIA GEOGRAFIA BIOLOGIA
7. J.NIEMIECKI HISTOTRIA MATEMATYKA PLASTYKA RELIGIA
8. DOR.ZAW. RELIGIA

KLASA 8

 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. W-F J.POLSKI J.NIEMIECKI W-F ZAJ.WYCH.
2. WOS J.POLSKI HISTORIA W-F J.POLSKI
3. WOS J.ANGIELSKI FIZYKA J.POLSKI J.ANGIELSKI
4. J.ANGIELSKI RELIGIA FIZYKA HISTORIA BIOLOGIA
5. J.POLSKI MATEMATYKA W-F MATEMATYKA MATEMATYKA
6. MATEMATYKA CHEMIA MATEMATYKA GEOGRAFIA RELIGIA
7. DOR.ZAW. CHEMIA EDUK. DLA BEZP. J.NIEMIECKI INFORMATYKA