+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Samorząd Szkolny 2022/2023

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA- Julia Matura kl. 8b


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Maria Białokryty kl. 7a


POZOSTAŁE OSOBY DZIAŁAJACE W SAMORZĄDZIE:

  1. – Miłosz Grzesiński – kl. 8a
  2. – Julia Orzeszek – 6a
  3. – Aniela Tuła  – 6b
  4. – Zosia Urbaś – 5a
  5. – Urszula Kolano  5b
  6. – Jakub Krempa 4a

28 września odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Samorządu Uczniowskiego, na którym przedyskutowano i sformułowano   3 propozycje: zainstalowanie różowych  skrzyneczek do toaletach dziewczyn, uruchomienie radiowęzła i przedłużenie  jednej przerwy. Omówiono również przebieg Dnia Chłopaka. Po zebraniu wnioski przedstawiono dyrekcji szkoły. Natomiast podczas drugiego spotkania, które odbyło się 18 października zaproponowano dyskotekę tematyczną lub wieczór filmowy z okazji Halloween. 

Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024