+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Dokumenty do pobrania

SZKOŁA

 

1.Karta zgłoszenia dziecka do szkoły Zgłoszenie

2.Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły Wniosek

3.Oświadczenie woli – szkoła  Oświadczenie

4.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda

5.Karta zapisu do świetlicy Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

 – Zgoda na samodzielne opuszczenie świetlicy Zgoda 1

 -Zgoda na wyjście po uprzednim kontakcie telefonicznym  Zgoda 2

6.Karta zgłoszenia dziecka na obiady szkolne Karta zgłoszenia na obiady

7.Oświadczenie rodzica/opiekuna odnośnie uczestnictwa dziecka uczącego się w systemie zdalnym w „Programie dla szkół” Oświadczenie

 

PRZEDSZKOLE

 

1.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Deklaracja

2.Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola Wniosek

3.Oświadczenie woli – przedszkole Oświadczenie

4.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda

5. Karta zgłoszenia dziecka na obiady szkolne Karta zgłoszenia na obiady