Cała szkoła nasza !

Nasze radosne zabawy świetlicowe!  Mamy wielką nadzieję, że  “rozłąka” będzie trwała tylko krótką chwilę