+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

Pierwszy dzień egzaminu – język polski

Drugi dzień egzaminu – matematyka

Trzeci dzień egzaminu – język obcy