+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

     W wtorek 9 marca 2021 r. na platformie internetowej odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów klasy 8 z p.Marzeną Kudryńską – dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą na ulicy Kasztanowej 2. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą szkoły i posłuchali informacji przekazanych przez panią dyrektor, która w ciekawy i rzeczowy sposób zachęcała do wyboru akurat tej szkoły przez przyszłych absolwentów. Szkoła oferuje przygotowanie do bardzo wielu zawodów oraz praktyki u lokalnych przedsiębiorców. Nasi uczniowie wkrótce muszą zadecydować i wybrać szkołę , w której będą kontynuowali naukę. Niełatwa decyzja!