+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl
W październiku Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkowicach Śląskich wzbogaciła się o zestaw składający się 16 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem NetSupport School, szafę do przechowywania laptopów, monitor interaktywny ze stojakiem oraz access point wifi. Komputery zostały wyposażone w oprogramowanie umożliwiające zarządzanie pracownią.
Sprzęt jest nagrodą dla szkoły, którą zdobyli uczniowie klas od czwartej do ósmej w ogólno-polskim konkursie zorganizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Fundusze Europejskie.
Celem Konkursu było:
• przeprowadzenie akcji szkoleniowej, rozwijającej ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe uczniów, w tym umiejętności ściśle informatyczne,
• pobudzenie kreatywności uczniów,
• promowanie interdyscyplinarnej współpracy w szkole.
Uczniowie wszystkich klas od czwartej do ósmej rozpoczęli zmagania konkursowe w czerwcu 2023. Ze względu na czas ogłoszenia konkursu, który wypadł przed samym końcem roku szkolnego, praca była trudna. Nie brakowało jednak osób, które chciały i potrafiły realizować projekt.
Działania polegały na odbyciu szkolenia, wspólnie z nauczycielem informatyki oraz wykonania pracy stosownej dla poziomu oddziału. Nauczyciel stale koordynował proces powstawania pracy oraz dokonywał korekt poszczególnym zespołom uczniowskim.

Zwycięska praca została wykonana przez grupę Wojciecha Przyszlaka, jeszcze wtedy z klasy 5. Opiekunem uczniów czuwającym nad realizacją projektu jest pan Tomasz Łazarewicz. Dziękujemy panu Tomkowi i Wojtkowi za wspaniałą, nowoczesną pracownię. Nagroda główna znajduje się już w szkole. Hurrra!

Opracowała: Agnieszka Moskal