+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

 

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów należy już do tradycji naszej szkoły.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny. Ukazali swoje umiejętności i zdolności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Potem Pan Dyrektor Jarosław Machnik dokonał aktu pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia. Na koniec dzieci zostały zaproszone do pamiątkowego zdjęcia z Panem Burmistrzem Marcinem Orzeszkiem, Panią Wicedyrektor Agnieszką Moskal i Romaną Twardy.