+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

 W sekretariacie szkoły oraz w zakładce REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ http://sp2-zabkowice.pl/rekrutacja/ dostępne są:

* karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły)

* wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ( dla dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły )

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 01.03-31.03.2024