+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

    28 września odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Samorządu Uczniowskiego, na którym przedyskutowano i sformułowano 3 propozycje: zainstalowanie różowych  skrzyneczek do toaletach dziewczyn, uruchomienie radiowęzła i przedłużenie  jednej przerwy. Omówiono również przebieg Dnia Chłopaka. Po zebraniu wnioski przedstawiono dyrekcji szkoły. Natomiast podczas drugiego spotkania, które odbyło się 18 października zaproponowano dyskotekę tematyczną lub wieczór filmowy z okazji Halloween .

Opracowała: Zofia Urbaś uczennica klasy 5a.