+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl
Hazard…z czym się kojarzy? Jakie są rodzaje hazardu? Nasi uczniowie mieli możliwość wziąć dziś udział w szkoleniu z zakresu wiedzy na temat niebezpieczeństw wynikających z uprawiania hazardu przez młodych ludzi. Organizatorem tego spotkania edukacyjnego była Krajowa Administracja Skarbowa . W szkoleniu brały udział klasy 7 i 8 .
Dziękujemy bardzo Paniom, reprezentującym Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich, Pani Małgorzacie Kaliniak- Pieczonce oraz Pani Monice Kmiecik- Szymańskiej za ogrom wiedzy przekazanej dzisiaj naszym uczniom . Wierzymy , że dzisiejsze spotkanie z hazardem i wiele ważnych aspektów , które zostały tu poruszone , uchroni wszystkim uczestników przed różnorodnymi uzależnieniami .