+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl
InstaLogik w naszej szkole.

InstaLogik w naszej szkole.

Jak zawsze, również w tym roku szkolnym chętni uczniowie przystąpili do ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 4-8 SP i realizowany w całości w formie online. Każdy uczeń posiadał własne konto, na którym rozwiązywał zadania z dowolnego komputera (również w domu). Udział w konkursie jest bezpłatny.
Rejestracja uczniów rozpoczęła się już we wrześniu, a I etap konkursu odbył się 10 października 2022. Przystąpiło do niego 39 uczniów z naszej szkoły. Następnie uczniowie, którzy osiągnęli dobry wynik, zostali zaproszeni do II etapu. Po każdym etapie był prowadzony ranking w podziale na województwa, powiaty i szkoły – osobny dla każdej grupy wiekowej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 osób.
Uczniowie przez całą jesień aż do 10 grudnia mogli samodzielnie ćwiczyć zadania przygotowujące do finału II etapu. Ćwiczenia obejmowały swoim zakresem zagadnienia z pogranicza Matematyki i Informatyki. Rozwijały myślenie logiczne i komputacyjne. Z sukcesem do III etapu przystąpiła już tylko czwórka uczniów, ale pozostali uczestnicy mogli poza klasyfikacją rozwiązywać kolejne ćwiczenia i brać udział w kursie przyszłego finalisty, trwającym całą zimę. Obejmował on zadania wykorzystujące pętlę i realizowane w środowisku programistycznym Assembly.
Finał III etapu miał miejsce 18 marca. Po sprawdzeniu i przeliczeniu wartości punktowych w kraju nasi uczniowie osiągnęli następujące wyniki:
Filip Kubasiewicz – Laureat III miejsca. Najlepszy wynik w powiecie ząbkowickim
Wojciech Przyszlak – Finalista na szczeblu ogólnopolskim. Drugi wynik w powiecie ząbkowickim
Jakub Azarewicz – Finalista na szczeblu ogólnopolskim. Najlepszy wynik w mieście Ząbkowice Śląskie
Bartosz Petz – Uczestnik III Etapu. Najlepszy wynik w mieście Ząbkowice Śląskie
Finał tegorocznej edycji opanowali panowie, choć należy wspomnieć, że poprzednie edycje należały bezwzględnie do dziewcząt.
Organizatorem konkursu jest InstaKod przy współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a do grona partnerów dołączyła Olimpiada Informatyczna Juniorów.
Tekst: Tomasz Łazarewicz
InstaLogik 2021/2022.

InstaLogik 2021/2022.

Chwalimy się 😀😀😀

Osiągnięcia naszych uczniów na szczeblu ogólnopolskim!
W III edycji trzyetapowego ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno- Informatycznego InstaLogik 2021/2022 Finalistką została Zosia Zmarlak.
Drugi wynik w powiecie ząbkowickim zdobyli: Kinga Przyszlak, Weronika Nowak, Miłosz Grzesiński i Szymon Kowalski.
Serdecznie gratulujemy!!! [modula id=”12683″]