+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl
PANORAMA RACŁAWICKA I MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU – wycieczka w ramach projektu „Witajcie w szkole (SP1, SP2, Stolec, Zwrócona)”

PANORAMA RACŁAWICKA I MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU – wycieczka w ramach projektu „Witajcie w szkole (SP1, SP2, Stolec, Zwrócona)”

27 października 2022 roku uczniowie klas : Va, Vb i VI a wraz z opiekunami p. B. Żarnecką, p. A. Sztogryn, p. A.Wiśniewskim i p. P. Kozłowską wzięli udział w wycieczce do Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Witajcie w szkole (SP1, SP2, Stolec, Zwrócona)”, w ramach którego uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki, zapoznanie z pojęciami: muzeum, eksponat, wystawa, poznanie historii bitwy pod Racławicami i postaci Tadeusza Kościuszki oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (muzeum) oraz w środkach transportu, integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej .
Podczas zwiedzania galerii sztuki polskiej na II piętrze Muzeum Narodowego we Wrocławiu uczniowie mogli zobaczyć dzieła malarstwa, rzeźby oraz rzemiosło artystyczne od XVII do początków XX w. Oglądali prace polskich artystów takich jak Juliusz Kossak, Jan Matejko, Artur Grottger i Piotr Michałowski. W Muzeum Panoramy Racławickiej obejrzeli ogromnych rozmiarów panoramę upamiętniająca zwycięską bitwę pod Racławicami autorstwa Jan Styki i Wojciecha Kossaka.
Dopisała nam piękna jesienna pogoda, co wykorzystaliśmy na spacer bulwarami nad Odrą i wizytę w rynku wrocławskim.
Był też czas na wizytę i posiłek w MacDonalds lub KFC.
Opracowała: Barbara Żarnecka