+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

    Nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w bardzo interesujących zajęciach prowadzonych przez Panią Beatę Czapińską oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Klasa pierwsza uczestniczyła w zajęciach „Kreatywna twórczość” i  dowiedziała się jak poprzez  nasze elastyczne działania  jesteśmy w stanie poszukiwać nowych rozwiązań. Kreatywność pomaga w wielu sytuacjach oraz w radzeniu sobie z trudnościami.

Klasa druga zaznajomiła się z pojęciem  emocji „Co mną kieruje czyli o sile emocji”. Jakie odczuwamy emocje i z jakiego powodu, a także  jak poradzić sobie z takimi emocjami jak złość, strach, smutek i zawstydzenie.

Natomiast klasy trzecie brały udział w zajęciach „Jak radzić sobie z agresją”. Zajęcia miały na celu budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby i kształtowania własnej wartości, jak również ukazały znaczenie współdziałania i współpracy jako sposobu przeciwdziałania agresji w grupie i poznawania otaczającej rzeczywistości.