+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

W dniu 18.11.2021 nasi uczniowie z klas 4,5 i 6 brali udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Panią Beatę Czapińską. Dowiedzieli się jak sobie radzić ze złością, by nie przeradzać jej w agresję? Co to jest agresja bezpośrednia, pośrednia, cyberprzemoc? Jakie są konsekwencje stosowania przemocy? Jak mówić, by być zrozumianym? Czym są bariery komunikacyjne powodujące nieporozumienia i w jaki sposób wyrażać swoje potrzeby. Dziękujemy bardzo za tak ciekawe i interesujące zajęcia  prowadzone w bardzo życzliwej atmosferze.