+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl
1.Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:
  • 14.10.2020 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
  • 12, 13 listopada 2020 r.
  • 04, 05 stycznia 2021 r.
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (Egzamin ósmoklasisty)
  • 04 czerwca 2021 r.
2. Na spotkania , apele w większych grupach należy przynosić do szkoły i zakładać maseczki.
3.Od 12.10.2020 r. wznawiamy zmianę obuwia szkolnego.
4. Informujemy, że nadal obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i opiekunów do budynku szkoły. W pilnych sprawach prosimy o wejście w maseczce i po dezynfekcji rąk.
5. Bardzo prosimy o niewjeżdżanie samochodami na teren szkoły. Zagraża to bezpieczeństwu dzieci i blokuje wjazd pracownikom szkoły.