+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl
W Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w czwartek 17 marca premierę miała „IMPONDERABILIA”, którą przedstawił Teatr Kątem. W obsadzie mogliśmy po raz pierwszy na dużej scenie zobaczyć naszą uczennicę Weronikę Wadas.
Gratulujemy Weronice debiutu🙂
„IMPONDERABILIA” to rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy. Poruszone w spektaklu ” imponderabilia” kształtują nasze osobowości i wpływają na kształt naszego życia , na nasze potrzeby, skłonności i lęki. I na ile owe potrzeby , lęki, obsesje i skłonności wpływają na tak zwane życie społeczne , na świadomość zbiorową. Język literatury Krzysztofa Żylińskiego jest nieznośnie precyzyjny i rozbudowany w wielopietrowej składni. Jakby autor w jednym zdaniu, w jednym ujęciu próbował powiedzieć wszystkie aspekty zagadnienia.
Plakat i opis spektaklu zaczerpnięte z Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.