+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

 Pierwszy Dzień Wiosny stał się pretekstem do nagrodzenia zwycięzców z klas 1-3 w konkursie bibliotecznym „Pomysł na własną książkę”. P. bibiotekarka odwiedziła uczniów w klasach i wręczyła nagrody zakupione z funduszy na promocję czytelnictwa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przy współudziale Rady Rodziców. Mali autorzy to: O. Papińska, K. Małozięć i A. Galińska, K. Majorczyk, O. Cykro, L. Laska, J. Kisiel, J. Kulczycka, K. Rusnak, H. Azarewicz i A. Kosterna. Gratulujemy

Opracowała: Aleksandra Gwóźdź