+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

W Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Przeprowadził je ratownik medyczny p. Jerzy Piotrowski, który przybył do szkoły z misją nauczenia dzieci właściwego postępowania  z osobą poszkodowaną, która uległa nagłemu wypadkowi. Uczestniczący w szkoleniu uczniowie klasy szóstej, poznali zasady udzielania pomocy przedmedycznej zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem fantomów, defibrylatorów ćwiczebnych oraz materiałów opatrunkowych. Dzieci z dużym zaangażowaniem i zapałem ćwiczyły demonstrowane czynności.Uczniowie klasy szóstej, ich rodzice  oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl. składają serdeczne podziękowania p. Jerzemu Piotrowskiemu za  przeprowadzenie szkolenia, rzetelność, życzliwość i bezinteresowność.