+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !

• Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.
• Wyniki z egzaminu można sprawdzić na stronie www.wyniki.edu.pl lub https://ziu.gov.pl/login za pośrednictwem indywidualnych kont uczniów (każdy uczeń otrzymał login i hasło).
• Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 6 lipca 2023 r.
• Termin wydania zdającym zaświadczeń przez szkołę- 7 lipca 2023 r. (piątek).
A OTO NASI DZIELNI ÓSMOKLASIŚCI – EGZAMIN 2023

A OTO NASI DZIELNI ÓSMOKLASIŚCI – EGZAMIN 2023

Pierwszy dzień egzaminu – język polski

Drugi dzień egzaminu – matematyka

Trzeci dzień egzaminu – język obcy